در ادامه حملات ارازل اوباش در تهران امشب نوبت به بسکتبالیست خوب کشورمان البرز رحمتی رسید ، در ساعت ١١ شب گذشته تعدادی از اشرار به قصد زور گیری در غرب تهران به سمت ان حمله ور شده و او را وادار به دادن گوشی و کیف خود !!! د که با سماجت این ورزشکار مواجه می شوند که بعد از این کار به دست او اسیب رساندند که بعد از چند ثانیه متواری شدند . در تماس تلفنی که با این ورزشکار داشتیم حال جسمی خوبی دارد ولی از حال روحی او جویا شدیم که مساعد نبود و از زندگی خود با اندکی بغض به ما گفتند و از مسولین خواست که توجه بیشتری به ورزشکاران شوند .

منبع خبری باشگاه گزارشگران