دقایقی پیش در آ !!! ین مسابقه تیم کشورمان در اسلوونی ، بسکتبالیست های کشورمان در دیدار با تیم میزبان به پیروزی رسیدند.

بازی در سالن bugovic goinh در حضور 10 هزار تماشاگر تیم میزبان شروع شد . دو تیم جنگنده و پرانرژی بازی !!! د و در کوارتر پایانی باعث مصدومیت سه بازیکن در دو تیم شد که جدی ترین آنها پارگی acl پای محمد تر !!! و پیچیدگی مچ البرز رحمتی بازیکن تاثیرگذار تیم کشورمان اشاره کرد . در تیم میزبان هم یک بازیکن از ناحیه سر دچار آسیب شد .

بدین ترتیب تیم کشورمان بعد از ب !!! ایی تمرین بعد از ظهر به کشور بازمیگردد.