در ادامه مسابقات جام ncaa که در کشور اسلوونی برگزار میگردد بسکتبالیست های کشورمان در دومین بازی موفق شدند با نتیجه بسیار نزدیک 91 به 90 از سد تیم قدرتمند !!! بگذرد.

بازی با حاشیه های بسیار زیادی هم رو به رو بود که جو سالن را ضد بچه های خوب کشورمان میکرد اما با این حال بازیکنان ما با تمرکز و مدیریت بازی توانستند مانع از پیروزی تیم !!! در این بازی شود .

در این بازی باز هم با درخشش البرز رحمتی همراه بود . البرز در این بازی با از خود گذشتگی هایی که انجام داد نشان داد که لژیونر آماده کشورمان است در کنار محمدفروتن توانست آمار خوبی را به جای گذارد .

سرمربی تیم افزود ما با انالیزهایی که انجام میدهیم و از آن نقطه استفاده میکنیم 

تیم کشورمان فردا در آ !!! ین بازی به مصاف اسلوونی میزبان میرود .

طبق دستور فدراسیون مبنی بر گذاشتن ع !!! پیگرد قانونی دارد .