البرز رحمتی که به تازگی به مسابقات ncaa اعزام شده است در گفتگو با خبرنگار باشگاه بسکتبال پیشرفت گفتگو کرده است از آمادگی خود و هم تیمی هایش در این دوره از مسابقات خبر داد و گفت تیم ما در آمادگی کامل به سر می برد . این دوره از مسابقات تا پس فردا ادامه دارد .

امروز در اولین بازی به مصاف bangkok university میروند .