در این قسمت از بحث واردات خودرو و ترخیص خودرو می خواهم سود واردات خودرو را به صورت مالی بررسی کنم.

در بحث مالی سود واردات هر کالایی به فاصله آربیتراژی یا اختلاف آن در بازار های مختلف می توان اشاره کرد.

فاصله آربیتراژی کالا ها در بازار های خارجی نسبت عرضه وتقاضای آن می باشد. به فرض مثال با توجه به

تقضای خودرو در کشور امارات متحده با توجه به نزدیک بودن آن به کشور مان و صرفه جویی در وقت که باعث

خواب سرمایه می باشد و اینکه هزینه حمل و بیمه کمتر می شود، بسیار زیاد است در واقع وارد کنندگان بدلیل

نامین نیاز بازار در اسرع وقت از کشور های حاشیه خلیج فارس !!! ید می کنند اینجا فشار !!! ید بسیار بالا است

هرچند با توجه به افزایش روز افزون فروشندگان در این بازار فشار فروش نیز بالا است اما در کشور های حاشیه

خلیج فارس به دلیل وجود مالیات هایی برای صادرات قیمت خودرو بالا تر از بازار های اروپایی می باشد.

لذا باید در نظر داشت که آیا زمان برایمان مهم است یا قیمت  در واقع سود حاصله از در بازه زمانی سرمایه

گزاری چقدر است.این سوال کلیدی ما برای تصمیم گیری !!! ید خودرو می باشد.