بعد از اینکه مراحل آماده سازی قبل از ورود خودرو را انجام دادیم (ثبت سفارش، گارانتی نمایندگی،خودرو فرسوده)

حال باید منتظر رسیدن خودرو به گمرک مربوطه باشیم تا ترخیص خودرو آغاز گردد. بعد از اینکه خودرو به گمرک رسید باید قبض انبار را به ترخیص کار تحویل بدهیم.

مدارکی باید به ترخیص کار بدهیم بار نامه ایست که به نام شرکت ترخیص کار باشد و مدارک از قبل تهیه شده.

ابتدا باید منتظر باشیم که ترخیص کار خودرو را اظهار نماید. بعد از اظهار خودرو باید منتظر باشیم برگه کوتاژ را دریافت کند.

دقت کنیم که خودرو های وارداتی برای ترخیص خودرو همگی ارزشی در گمرک دارند که ما نمی توانیم آن را از حد این ارزش کمتر اظهار کنیم.

در واقع در صورتی که شما خودرو وارداتی را از ارزش گمرکی که برای همان خودرو در گمرک تعیین شده کمتر هم !!! یداری کرده باشید باید به همان ارزش اظهار کنید.

لذا خودرو هایی که درای آپشن کمی هستن باید تاوان خودرو های فول آپشن را بدهند.

در ترخیص کالا نیز به سوایق قبلی آن کالا توجه میکنند و بر معیار آن ترخیص صورت میگیرد.