حال که ما در مورد خودروی مورد نظر اطمینان پیدا کردیم ثبت سفارش خودرو آزاد است.

شروع به استعلام گرفتن می کنیم که قیمت دلاری آن چقدر است و نیز هزینه ترخیص خودرو چقدر تمام می شود.

برای اینکه قیمت تمام شده خودرو را به دست بیاوریم باید  هزین های زیر را با هم جمع کنیم:

قیمت !!! ید خودرو + هزینه حمل آن تا گمرک + هزینه بیمه خودرو + مجموع هزینه برگ سبز + هزینه شماره گزاری

پس از آن که شما لیست فوق را جمع کردید حال نوبت مقایسه آن با قیمت بازار می باشد.

اگر قیمت شما با قیمت بازار فاصله چندانی نکرد باید از فروشنده دیگری  خودرو را استعلام بگیرید.

لذا سود واردات خودرو در !!! ید آن است.