برای اینکه در راستا واردات خودرو سود معقولی نسبت به سرمایه گزاری که انجام دادیم به دست بیاوریم باید نکاتی را که در این مقاله گفته می شود را رعایت کنیم.

ابتدا اینکه شما وضیعت بازار خودرو کشور را چند مدتی در نظر ب !!! ید تا از خودرو های محبوب لیست تهیه فرمایید.

سپس قیمت خودرو  را که مرجع فروشنده ای ک داریم به دست بیاوریم.

اگر 1 عدد بخواهیم !!! ید کنیم از کشور های حوزه خلیج فارس و در صورتی که تعداد بخواهیم از کشور های اتحادیه اروپا.

باید به این نکته توجه داشت که خودرو های مد نظر باید قبل از !!! ید ثبت سفارش شده باشند.

یا در لیست مجاز واردات خودرو قرار گرفته باشند.

در هنگام !!! ید به استاندارد های کشور باید توجه داشت به طور مثال ایران خودرو هایی که دارای یورو 5 است را قبول به ترخیص می کند.

برای اینکه بتوانیم خودرو های وارداتی را با سود عای بفروشی به نکته توجه کنیم که خودرو باید فول آپشن باشد.

ترخیص خودرو