میل سرور اختصاصی مایکروسافت (exchange server)

اصولا در سازمان های کوچک وابستگی کمتری جهت ارتباطات داخلی توسط mail server ها وجود دارد. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می شود که نیاز به ارسال اطلاعات و برقراری ارتباط به خارج از سازمان و با افراد و موسسات دیگر باشد. در این مواقع بزرگی یا کوچکی یک سازمان مطرح نیست، امنیت اطلاعات و همچنین ارتباط بین فعالیت های تجاری و اقتصادی از اهمیت بالاتری برخوردار هستند و به همین دلیل استفاده از یک mail server در داخل این گونه از سازمان ها یکی از م !!! ومات !!! ب و کار می باشد.