امروزه یکی از پر کاربرد ترین سرورهای voip، سرورهای open source مانند asterisk و elastix می باشند. این نرم افزار ها به دلیل قابلیت بالا در اتصال به انواع سرورهای دیگر و تجهیزات voip، از پرطرفدار ترین های این تکنولوژی در دنیا ارتباطات می باشند.