آموزشگاه جاوید دوره های حسابداری مقدماتی، کارگاه حسابداری، نرم افزار هلو و سپیدار همکاران سیستم را برگزار مینماید . با ارائه مدرک از سازمان فنی و حرفه ای و شرکت سپیدار سیستم آسیا

آموزش تخصصی حسابداری ویژه بازار کار در الیگودرز

آموزشگاه جاوید تنها !!! رسمی شرکت سپیدار سیستم آسیا در الیگودرز می باشد که دوره آموزشی را در آموزشگاه با ارائه مدرک از شرکت سپیدار سیستم آسیا برگزار مینماید.