بایدها و نبایدهایی راجب سفر به انگلستان

انگلستان بسیار پهناور و دارای فرهنگی متفاوت است. در هر شهری از آن شما می توانید فرهنگ، لهجه و گویشی متفاوت را ببینید. انگلیسی ها معمولا به مودب بودن و منضبط بودن معروف هستند. دانستن بایدها و نبایدهایی راجب سفر به انگلستان به شما در داشتن سفر ایده آل کمک خواهد کرد.

سفر به انگلستان

 

نبایدهای سفر به انگلستان …

-برای صدا زدن ی از نام کوچکش استفاده نکنید.اشخاص را به فامیلی و با قرار دادن الفاظی نظیر mr ،ms ،mrs در ابتدای فامیلی صدا کنید.

-هنگامی که در مکانهای عمومی هستید،بلند صحبت نکنید.

-از گرفتن بینی و یا تف در خیابان به شدت بپرهزیزید.به جای آن از دستمال کاغذی استفاده کنید.

-از انداختن و یا ته سیگار در خیابان و یا هرجای دیگر به شدت خودداری کنید.

-هنگام احوال پرسی ی را نبوسید.بوسیدن فقط میان دوستان بسیار صمیمی و فامیل مرسوم است. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]