زنی با طولانی ترین مدت بارداری

یک مادر باردار اهل شهر تیاپینگ از ای هونان چین، شاید رکورد جدیدی را به عنوان طولانی ترین مدت بارداری بشکند!

به گزارش نیک صالحی او ادعا می کند که قرار بود فرزندش را در ماه نوامبر سال گذشته به دنیا آورد ولی هشت ماه از موعود گذشت و او همچنان به دلیل کامل نشدن رشد جفت، هنوز باردار بود. این خانم سرانجام در 18 آگوست فرزندش به دنیا آمد.

وضعیت عجیب زنی که 17 ماه باردار بود  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]