نی با گردنی دراز معروف به ن زرافه ای

مجموعه ع هایی که در زیر مشاهده خواهید کرد، نگاهی به زندگی و فرهنگ ن گردن بلند ناحیه شرقی بورما، قبیله کایان است.

به گزارش نیک صالحی ن کایان از ای کایا، با کمک حلقه های برنجی، گردن خود را به نشانه زیبایی در فرهنگ کایان، دراز می کنند و در نتیجه به آنها لقب ن "زرافه ای" داده شده است.

در حالی که حلقه های برنجی گردن این ن را بلندتر نشان می دهد، در حقیقت وزن حلقه ها، عضلات اطراف استخوان شانه را به پایین هل داده و دنده ها را فشرده تر می کند و بدین ترتیب گردن بلندتر از حد حقیقی دیده می شود.

تا همین چند سال اخیرا ای کایا از ورود بیگانگان به این محل جلوگیری می کرد و از سال 2014 ، راه برای ورود توریست ها باز شد.

مجموعه ع های چشمگیر زیر توسط عکاس اوکراینی دمیترو گلیتوکا در تاریخ 25 ماه مه سال 2016 در پن پت گرفته شده که به گزارش نیک صالحی نگاه به زندگی روزمره ن کایان دارد.

دمیترو می گوید:" ن این قبیله از سنین کودکی این حلقه های برنجی را بر گردن می اندازند. حلقه های گردن، بسیار سنگین هستند که در نتیجه منجر به تغییر شکل استخوان شانه و دنده ها می شود. " 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]