صحنه های واقعی ها بدون جلوه های ویژه
بسیاری از های جذاب ومورد علاقه ما، برای آنکه جلوه سینمایی زیباتری داشته باشند، بر روی آنها جلوه های ویژه اعمال می شود.  این کار برای بسیاری از های مدرن صنعت سینما متداول است و صحنه های ها را به راستی خاص نشان می دهد.
به گزارش نیک صالحی احتمالا خودتان متوجه این تاثیرات شده اید ولی آیا تاکنون از خود پرسیده اید که اگر جلوه های ویژه را از صحنه های حذف کنید، نمای ها چه شکلی خواهند داشت.
در تصاویر زیر نمونه هایی از صحنه های ها با وجود جلوه های ویژه و بدون آنها را مشاهده می کنید:
م دیوانه: جاده خشم
 صحنه های جالبی از ها قبل و بعد از اعمال جلوه های ویژه 
صحنه های جالبی از ها قبل و بعد از اعمال جلوه های ویژه  
صحنه ای از قبل و بعد از جلوه های ویژه
 صحنه های جالبی از ها قبل و بعد از اعمال جلوه های ویژه 
صحنه های جالبی از ها قبل و بعد از اعمال جلوه های ویژه  
قبل و بعد جلوه های ویژه در ها
ماه عسل مرگ بار 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


برچسب ها : صحنه های جالبی از ها قبل و بعد از اعمال جلوه های ویژه +ع - ,جلوه ,ویژه ,اعمال ,صحنه ,جالبی ,اعمال جلوه