ارگ‌ راین ؛ خواهر کوچک ارگ بم

کرمانی‌ها در پرونده افتخارات میراثی خود بناهای خشتی مهمی به نام ارگ‌ راین و بم دارند که پس از ز له، هنوز ارگ بم را اولین  بنای خشتی جهان می‌دانند.

ارگ‌ راین ؛خواهر کوچک ارگ بم,مهمترین بنای خشتی جهان در کرمان+تصاویر

ارگ بم هنوز شکوه و جلال خود را دارد؛

هنوز هم مردم کرمان ارگ بم را بزرگترین بنای خشتی جهان می‌دانند.

برای آنها ارگ «راین» هم مانند خواهر کوچکتر،

در شهری از ای کرمان یادگاری شبیه به ارگ بم قبل از فاجعه ز له محسوب می‌شود.

وضعیت مهمترین بنای خشتی جهان در کرمان/ ارگ‌ راین

ارگ‌ راین ؛خواهر کوچک ارگ بم,مهمترین بنای خشتی جهان در کرمان+تصاویر

ارگ راین یک چهارم ارگ بم وسعت دارد ,

و یک فضای چهار تاری با زیربنای ۲۲ هزار متری را در بر می‌گیرد. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]