یلدا  با گیسوان سیاه ودرازش از راه رسید تا ما را به سپیدی زمستان پیوند بزند وشیرینی هندوانه اش را

مهمان دلهایمان کند ما نیز در مرکز سرکان به یاد شب یلداهای قدیم قصه گویی کردیم وشعر خو !!! م فال

حافظ گرفتیم واعضا را با آیین یلدا قدیم آشنا کردیم در پایان هم با جوایزه  که به برگزیدگان مسابقه ادبی

هندوانه  برگزار شد این جشن را برای اعضا خاطر انگیز تر ساختیم