۱ نفربه عنوان : انجام کار دفتری

  مدرک موردنیاز : آشنابه کامپیوتر +روابط عمومی خوب           تعداد نیروی در خواستی : یک نفرزن

  ساعت کاری :8/30 الی 14/30                                             حقوق : 250 هزارتومان+پورسانت

                سابقه کار : باشد بهتراست                           سرویس : -------

موقعیت : شریعتی                         همکارخانم درمحل کار : دارد   (کارفرما خانم میباشد   

مدت زمان معرفی به کار : حداکثرتا آ !!! وقت اداری روز 1393/6/29

موسسه مشاوره شغلی و کاری !!! غیر !!! تی داخلی کار آفرین

آدرس : اردبیل /شریعتی به سمت ایستگاه سرعین /جنب بستنی 22بهمن

برادران  : 33260757 - خواهران 33250222