چندنفربه عنوان : (غرفه دار درنمایشگاه بین المللی)

  مدرک موردنیاز : روابط عمومی خوب                             تعداد نیروی در خواستی : 3 نفرزن

  ساعت کاری : 15الی 21 شب                                                   حقوق : روزانه 25 هزارتومان

                            موقعیت : نمایشگاه بین المللی                     همکارخانم درمحل کار : دارد              توضیحات خاص : مدت غرفه داری یک هفته خواهد بود  و به احتمال زیادجذب شرکت خواهندشد

مدت زمان معرفی به کار : حداکثرتا آ !!! وقت اداری روز 1393/7/02

موسسه مشاوره شغلی و کاری !!! غیر !!! تی داخلی کار آفرین

آدرس : اردبیل /شریعتی به سمت ایستگاه سرعین /جنب بستنی 22بهمن

برادران  : 33260757 - خواهران 33250222