این گزارش کارآموزی با فرمت word بوده و قابل ویرایش است

پروژه کار آموزی اداره کل منابع طبیعی

منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگلها و مراتع به عنوان اصلی ترین و محوری ترین مساله به استمرار حیات انسان و بقای کره خاکی و پشتوانه محیط زیست بشر در برنامه ریزی ها مطرح است ، ضمن آنکه نقش منابع طبیعی در برقراری امنیت ملی نیز غیر قابل انکار است لذا برنامه ریزی های امنیتی و اقتصادی بدون هماهنگی با منابع طبیعی تجدید شونده و یا در جهت تضعیف و نابودی آن می تواند موجب نابودی و محو ملل و تمدنهای اصیل جهانی شود امروزه جنگلها ، مراتع ، آبخیزها و بیابانها نه تنها به عنوان قطب امنیتی-اقتصادی بلکه به عنوان پشتوانه بقای سایر بخشهای اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفته است در میان کلیه منابع طبیعی جهان ، جنگلها و مراتع از همه برتر و با اهمیت تر هستند.زیرا ذخایر منابع طبیعی هر اندازه هم که وسیع باشند ، پس از مدتی بهره برداری از آنها به قدری کاسته می شود که ادامه بهره برداری های دیگر مقرون به صرفه نخواهد بود . در صورتی که اگر از جنگل و مرتع به روش علمی و درست بهره برداری شود همیشه در اختیار انسان و نیازهای او خواهند بود در چند دهه اخیر روند رشد جمعیت ، محدود بودن منابع(آب و خاک) و بهره برداری بی رویه انسان ها از این منابع باعث بر هم خوردن تعادل اکولوژیک حاکم بر محیط زیست شده است جاری شدن سیل های م ب ، فرسایش شدید در اراضی بالا دست و دشت ها ، گسترش بیابانها ، تخلیه روستاها و مهاجرت به حاشیه ا از عمده ترین مشکلاتی است که حاصل برهم خوردن تعادل اکولوژیک حاکم بر محیط زیست است که همگی ناشی از کم توجهی به مسائل منابع طبیعی است
بودجه ریزی : هر بودجه ای چه خصوصی چه تی و یا چه ایرانی چه خارجی دارای منابع و مصارف است. بودجه تی به علت اینکه ت منابع عظیم مردم را در اختیار دارد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است فلسفه بودجه هم بدین خاطر است که منابع محدود ولی مصارف نا محدود است پس باید با توجه به منابع محدود مصارف نا محدودی که دارای اولویت هستند در قالب این منابع محدود در آوریم . به خاطر همین بودجه ریزی صورت می گیرد. مطالبق ماده ۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ماه ۱۳۶۶ بودجه کل کشور به سه قسمت تقسیم می شود
الف ) بودجه عمومی ت
ب ) بودجه بانک ها و شرکت های تی
ج ) بودجه سایر موسسات انتفاعی وابسته به ت
اداره کل منابع طبیعی نیز در زمره موسسات تی به شمار می آید و از بودجه عمومی ت استفاده می کند
ذیحساب : بر اساس ماده ( ۱۰ ) آئین نامه مالی و معلاملاتی ها , ذیحساب ی است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی ها و موسسات تحقیقاتی در اجرای مقررات مالی و محاسباتی به این سمت منصوب می شود و انجام وظایف مشروح زیر را به عهده خواهد داشت
وظایف ذیحساب
۱ ) نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاه داری و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط مربوط و صحت و سلامت آن ها
۲ ) نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی
۳ ) نگاه داری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و س ها و اوراق بهادار
۴ ) نگاه داری حساب اموال موسسه و نظارت بر اموال مذکور
وظایف هر یک از دوایر حسابداری
الف ) دایره ثبت و تنظیم سند هزینه
۱ ) ثبت کلیه نامه های وارده و مراسلات در دفاتر مربوطه
۲ ) ثبت اسناد هزینه کا ردازی و اسناد هزینه عابرین ذیحساب شهرستانها
۳ ) تنظیم و ثبت اسناد هزینه مربوط به پرداختهای انجام شده و همچنین قردادهای پیمانکاری

فهرست مطالب

فصل اول

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

مقدمه

مکان کارآموزی و ساختار تشکیلاتی

مساحت و مکان جغرافیایی کارآموزی

تعداد پرسنل

وظایف و فعالیتها

چارت سازمانی

وضعیت موجود منابع طبیعی

موقعیت جغرافیایی

نمودار مقایسه ای

اثرات منابع طبیعی

فصل دوم

ارزی بخشهای مرتبط با فعالیت کارآموزی

کلیات

بودجه ریزی

ذیحساب

وظایف ذیحساب

چارت دوایر امور مالی

شرح خلاصه ای از وظایف دوایر امور مالی

دایره اعتبارات

دایره حقوق و دستمزد

دایره اعتبارات

دایره حسابداری و صدور چک

ثبتها و آرتیکلهای حسابداری

کا ردازی

واحد اموال

ضمائم

فصل سوم

نتیجه گیری

 گزارش کارآموزی حسابداری در اداره منابع طبیعی

 

کارورزی در اداره منابع طبیعی
گزارش کارآموزی اداره منابع طبیعی