این گزارش کارآموزی با فرمت word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

پروژه گزارش کار آموزی بانک

تحقیق حاضر در مورد قرض الحسنه مهدیه شهرستان خمین می باشد، از گذشته های دور با امانت گذراندن اشیای گرانبها و سپردن وجوه به اشکال ابت آغاز گشت. با توسعه و پیشرفت داد و ستدها وتغییر شکل آنها از یک مبادله ساده به اشکال تجارت و بازرگانی فکر ایجاد یک سیستم منسجم و دارای قوانین و مرتبط شکل گرفت و به ایجاد قرض الحسنه های امروزی انجامید. در قرض الحسنه. امروزی کار از نگه. امانات فراتر رفته و به شکل پرداخت و دریافتهای مالی- تجاری آنهم در سطح بین المللی تکمیل شده است. در جوامع امروزی و با داشتن جمعیت هاییکه هیچگاه با این تعداد در گذشته وجود نداشته است نیاز به داد و سند کالا، مواد اولیه و … با شدت بسیاری احساس میگردد و با وجود ملل مختلف و تبادل کالا میان آنها نیاز به سیستم پولی که اطمینان دو طرف را به دستی به کالا و وجه آن فراهم سازد شدت مییابدسیستم سویفت که موضوع این تحقیق را تشکیل میدهد جدیدترین سیستم ساخته دست بشر است که جهت اینگونه مبادلات در سطح جوامع پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته و اشتباهات ناشی از سیستم های قبلی را به حداقل رسانده است با توجه به درگیر بودن ایران در ید و فروش کالاها و خدمات در سطح جهانی شناخت این سیستم بای محققان، دست اندرکاران و دانش پژوهان و قرض الحسنه. ضروری بنظر میرسد این تحقیق با هدف شناساندن به اقشار ذکر شده و شناخت نقاط ضعف و قوت اجرای چنین سیستمی که همانند سیستم های واردانی دیگر معمولا با مشکلات فنی بخاطر واردانی بودن تکنولوژی- مشکلات فرهنگی بدلیل ناهماهنگی فرهنگ کشور سازنده با فرهنگ ما مواجه است انجام گردیده است این جزوه را می توان اولین جزوه آموزشی دانست که برای کاربران مستقیم جهت آشنائی با سیستم، طرز کار با سویفت جهت آشنائی با سیستم، طرز کار با سویفت و آموزش ابتدائی مفید است.

فهرست مطالب

فصل اول
آشنایی با مکان کارآموزی
مقدمات و کلیات
چگونگی بوجود آمدن سویفت
شرایط عضویت در سویفت
حق عضویت
فصل دوم
بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز
ماهیت
نکات تکمیلی
مقررات مالی
حسابداری چیست
فصل سوم
نتایج و پیشنهادات
نتایج تحقیق
توصیه

 گزارش کارآموزی در یک بانک

ید گزارش کارآموزی بانک پروژه گزار ش کاراموزی بانک پروژه کاراموزی بانک کاراموزی بانک کارورزی بانک پروژه کارورزی یان کار اموزی بانک کاراموزی بانک قرض الحسنه