این گزارش کارآموزی با فرمت word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

پروژه کار اموزی حسابداری در شهرداری

حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات ، داده های خام مالی را دریافت نموده آنها را به نظم در می آورد . محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذی نفع ( مدیران ، سرمایه گذاران ، ت ها و . . . ) قرار می گیرد . ماهیت یک حسابدار متخصص ، در آینده می تواند مدیر مالی یک سازمان یا شرکت گردد یعنی می تواند به مدیریت یک شرکت ایده بدهد که منابع موجودش را در چه راههایی سرمایه گذاری نماید تا استفاده بهینه کند و یا اگر شرکت به منابع مالی جدید نیاز داشت یک مدیر مالی براساس دانش آکادمیک خود می تواند بگوید که از چه طریقی باید تأمین مالی کرد و مجموع این فعالیت ها خارج از توانایی یک حسابدار تجربی است . حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گزارها ، اعتبار دهندگان ، مدیران و ت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند . برای مثال اگر شخصی بخواهد در یک شرکتی سرمایه گذاری کند تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را طی سالهای قبل بداند . موضوعاتی که به صورت گزارش های مالی توسط حسابداران تهیه می شود . حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن ، هدف ها و روش های حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی ، توسعه یافته است چرا که اشخاص ، شرکت ها و ت برای تصمیم گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری می توان بدست

فهرست مطالب

گزارش کارآموزی حسابداری در شهرداری خمین

فصل اول

آشنایی با مکان کارآموزی

چارت سازمانی شهرداری

فصل دوم

بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز

اصول حسابداری

ماهیت

آینده شغلی ، بازار کار ، در آمد

الف . حسابداری

حسابداری مالیاتی : در ادارات دارایی

حسابداری بیمه : در موسسات بیمه

حسابداری بانک ها : در شعبه ها و س رستی بانکها

ب . حسابرسی

حسابرسان داخلی

حسابرسان مستقل

حسابداری مالی : در کلیه شرکت ها و مؤسسات تجاری و غیر انتفاعی

حسابداری صنعتی : در کلیه واحدهای صنعتی و شرکتهای تولیدی

حسابداری تی : در کلیه سازمان ها و ادارات تی به عنوان حسابدار یا عامل ذی حساب

توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر

نظر یک فارغ حصیل مشغول به کار در این رشته

وضعیت نیاز کشور به این رشته در حال حاضر

نکات تکمیلی

مقررات مالی

نگاهی اجمالی بر سری تحول استانداردهای حسابداری

امور بانک ها

تنخواه گردان

مبحث بایگانی اسناد

صدور سند حسابداری

نگهداری و حفاظت اموال

مبنای تهیه صورتهای مالی

خلاصه اهم رویه های حسابداری

بایگانی

دبیرخانه

وظایف و تعریف دبیرخانه

دفاتر دبیرخانه

دفتر کاتور

دفتر اند بایگانی

اداره ی امور بایگانی

فصل سوم

نتیجه گیری و پیشنهادات

گزارش کارآموزی حسابداری در شهرداری

کارآموزی حسابداری شهرداری  گزارش کارورزی حسابداری در شهرداری