گزارش کارآموزی گودبرداری

 

 

فهرست مطالب

گودبرداری

هدف از گودبرداری

گودبرداری در زمین‌های نامحدود 1

گودبرداری در زمین‌های محدود 2

دیوارهای مانع 4

پی‌کنی 5

عوارض ناشی از عدم رعایت نکات فنی در مکانیک خاک 8

پی‌سازی 8

تعریف پی9

آماده‌سازی کف پی 9

انواع پی از نظر مصالح 10

بررسی ابعاد پی 13

عمق پی (پی‌کنی) 14

فرم پی با توجه به شیب زمین 15

کرسی چینی 16

کرسی چینی و هدف از اجرای آن 16

عرض و ارتفاع کرسی 16

اجرای کرسی‌چینی 17

عایق‌های رطوبتی 17

شناخت انواع چتایی (گونی) 18

نحوه‌ی ذوب قیر و مسایل حفاظتی آن 18

روش اجرای قیر و گونی پی و کرسی 19

دیوارسازی 20

هدف از دیوارسازی 20

انواع دیوار 20

بتن 22

اندازه مصالح سنگی و سیمان 23

نحوه‌ی اختلاط دستی و شرایط آن 24

بتون‌ریزی با دستگاه 24

نظافت و نگه‌داری دستگاه‌های بتون‌ساز 26

وسایل بتون‌ریزی 27

 

گودبرداری 

هدف از گودبرداری

گودبرداری در زمین‌هایی انجام می‌شود که باید تمام یا قسمتی از ساختمان، پایین‌تر از سطح طبیعی زمین احداث شود. گاهی ممکن است عمق گودبرداری، بنابر جنس زمین، به چندین متر برسد. گودبرداری معمولاً با وسایلی مانند بیل مکانیکی یا لودر صورت می‌گیرد و در صورت محدویت زمین یا در دسترس نبودن ماشین‌آلات، این کار با وسایل دستی مانند بیل و کلنگ و فرغون انجام می‌شود. گودبرداری در زمین‌های محدود با گودبرداری در زمین‌های نامحدود با هم تفاوت دارد. 

 

گودبرداری در زمین‌های نامحدود

منظور از زمین نامحدود، زمین نسبتاً وسیعی است که اطراف آن هیچ‌گونه ساختمانی نباشد. برای گودبرداری این گونه زمین‌ها، از ماشین‌آلاتی مانند بیل مکانیکی، لودر و ... استفاده می‌شود و خاک با شیبی مناسب برداشت و با کامیون به خارج محوطه حمل می‌گردد. چنانچه نیاز به گودبرداری در عمق نسبتاً زیاد باشد، این کار در لایه‌های مختلف و به تدریج انجام می‌گیرد تا کف گود به عمق پیش‌بینی شده برسد. 

 

شیب دیواره‌های محل گودبرداری

برای جلوگیری از ریزش دیواره‌های محل گودبرداری به داخل، معمولاً خاک‌برداری طوری صورت می‌گیرد که دیواره‌های کناری گود دارای شیب ملایمی باشد که با خط عمود زاویه‌ای به اندازه‌ی  بسازد. 

اندازه‌ی زاویه‌ی   بستگی به نوع خاک محل دارد. هر قدر خاک سست‌تر و قبل ریزش‌تر باشد، اندازه‌ی زاویه‌ی   بزرگتر خواهد بود. 

برای جلوگیری از صرف هزینه‌ی اضافی، می‌توان با قالب‌بندی دیواره‌های محل گودبرداری، از زاویه‌ی شیب کوچکتری استفاده نمود. 

 

گودبرداری در زمین‌های محدود

منظور از زمین محدود، زمین نسبتاً کوچکی است که اطراف آن ساختمان‌هایی وجود داشته باشد. گودهایی که در مجاورت بناهای موجود ایجاد می‌شوند، نباید به هیچ عنوان به پایداری این بناها، چه در مرحله‌ی موقت اجرا و چه در مرحله‌ی نهایی، آسیب وارد کنند. در این موارد برای جلوگیری از ریزش دیواره‌های گود و ایجاد پایداری لازم در آن‌ها قبل از اقدام به عملیات ساختمانی، می‌توان از «سازه‌ی نگهبان موقت» استفاده کرد. سازه‌ی نگهبان موقت را با توجه به نوع خاک، ارتفاع گود و فشار ناشی از ساختمان‌های مجاور می‌توان به شکل‌ها و روش‌های گوناگون اجرا کرد. 

 

شمع‌بندی (تنگ بستن) بدنه‌های گود

شمع‌بندی یا تنگ بستن بدنه‌های گود، به دو روش چوبی یا فولادی انجام می‌شود

شمع‌بندی چوبی: 

شمع‌بندی چوبی عبارت است از تیر گرد یا چهار تراشی که از بالا بر الواری متکی است که خود بر بدنه‌ی گود (یا دیوار ساختمان مجاور) تکیه دارد و از پایین‌ در زمین کف گود، با زاویه‌ای حدود o45، استوار گشته است. 

الوارهای متکی بر بدنه، ممکن است به صورت عمودی یا افقی بر دیواره‌ی گود (یا دیوار ساختمان مجاور) قرار گیرند و برای تقسیم بهتر فشار، بین شمع و الوارها، چهار تراش‌های افقی قرار می‌گیرند. برای جلوگیری از فرو رفتن شمع در زمین (به خاطر سطح مقطع نسبتاً کم آن و فشار زیاد از بالا)، پایه‌ی آن را بر مصالح مقاومی مانند آجر یا بلوک‌های سیمانی قرار می‌دهند. 


کامل گزارش کارآموزی گودبرداری