javad 1393/10/06  دسته بندی : گزارش کارآموزی 0

گزارش کارورزی اداره مخابرات استان قزوین

 

 

 

پیشگفتار :

فصل اول - معرفی اداره مخابرات استان قزوین

 

مقـــدمه

تلفن ثابت

ارتباطات سیار

فناوری اطلاعات

ارتباطات روستایی

کلیات اساسنامه :

چارت سازمانی :

 

فصل دوم - آشنایی با نحوه محاسبات سیستم حقوق و دستمزد در شرکت مخابرات استان قزوین

۱- تعریف قرارداد کار

۲- ویژگی‌های قرارداد کار

مشروعیت مورد قرارداد

معین بودن موضوع قرارداد

۳- دوره آزمایشی

۴- قراردادهای کارمزدی

۴-۱- نحوه محاسبه حقوق و مزایا قراردادهای کارمزدی

۵- قراردادهای مزدساعتی

اعمال نظام مزد ساعتی در موارد ذیل مجاز است:

متصدیان حمل و نقل کالا و مسافر

مشاغل آموزشی و پژوهشی

۵-۱- محاسبه حقوق ومزایا قراردادهای مزدساعتی

۶- قراردادهای کارمزد ساعتی

۶-۱- نحوه محاسبه حقوق ومزایا قراردادهای کارمزد ساعتی

 

فصل سوم - آشنایی با سیستم حقوق و دستمزد اجرایی در شرکت مخابرات استان قزوین

سیستم های حقوق و دستمزد :

مشخصات سیستم نرم افزاری :

1. ثبت و نگهداری اطلاعات کامل پرسنلی (طبق دفترچه وزارت کار و امور اجتماعی)

2. ثبت بیش از یک حکم کارگزینی (بایگانی احکام کارگزینی) برای هریک از پرسنل و انتخاب آ ین حکم به عنوان حکم فعال به صورت خودکار .

3. ثبت ساعات ورود و وج کارکنان

4. ثبت مشخصات ماه به صورت دلخواه و تعریف روزهای تعطیل به تعداد مورد نیاز:

5. ثبت پرداخت وامها

6. ثبت اضافات، ورات، مساعده، پاداش و به کارکنان و محاسبه خودکار آن در لیستهای حقوقی و فیش های حقوقی:

7. ثبت مرخصی ها

8. گزارشات سیستم (نرم افزار)

9. امکانات سیستم (نرم افزار):

10. امکانات خاص سیستم (نرم افزار):

11. ثبت خودکار داده ها و ها به صورت خودکار و عدم حساسیت نسبت به قطع ناگهانی برق یا توقف اجرای سیستم(نرم افزار).

12. دارای حداقل تعداد فایل و عدم پراکندگی و عدم ایجاد فایلهای اضافی.

13. منوهای ساده و در دسترس از نوع desktop.

14. رابط کاربر کاملا گرافیکی و م ی مدیا.

15. دارای امکانات ویژه :

16. و همچنین امکانات اختیاری :

17. دارای خدمات پشتیبانی قوی. با انعقاد قرارداد پشتیبانی، در طول مدت پشتیبان از مزایایی بهره مند میشوید که تعدادی از آنها عبارتند از :

هدف های کلی سیستم های حقوق و دستمزد :

 

فصل چهارم - نتیجه گیری

نتیجه گیری

 

 

پیشگفتار :

در طول دوره کارآموزی در شرکت مخابرات استان قزوین با اطلاعات بسیار ارزنده ای آشنا شدم ، فعالیت در یک شرکت عظیم و بسیار پر مخاطب با تعداد بسیار بالای کارکنان در سراسر کشور و همچنین مباحث خاص به این شرکت باعث شد تا در این دوره تجارب ارزنده ای ب کنم ، آشنایی با سیستم های حقوق و دستمزد و نحوه عقدق قرارداد ها در این سازمان و همچنین نحوه محاسبات حقوق و مزایای پرسنل و آشنایی با سیستم های حسابداری و انبارداری موجود در این شرکت از دیگر تجارب ب شده در این دوره بود که در زیر به استحضار شما گرامی خواهم رساند .

 

گزارش کاراموزی در مورد مخابرات


کامل گزارش کارورزی اداره مخابرات استان قزوین