گزارش کارآموزی شرکت داروسازی ثامن

این فایل با فرمتword و آماده پرینت می باشد

 


فهرست مطالب

 

مقدمه

شرکت داروسازی ثامن

بررسی داروهای تولیدی شرکت داروسازی ثامن

بی‌کربنات سدیم (sodium bicarbonate)

موارد مصرف

مکانیسم اثر

کلرید پتاسیم (potossium chloride)

گروه داروئی درمانی

ژلاتین

گروه داروئی درمانی پلی‌پپتید و الکترولیت و افزایش‌دهندة حجم پلاسما

مترونیدازول (metronidazole)

گروه داروئی درمانی مشتق صناعی ایمیدازول ضدباکتری ضد پروتوزآ

موارد مصرف

رینگر (ringer’s )

گروه داروئی درمانی محلول حاوی الکترولیت جانشین مایع و الکترولیت‌ها

د تروز (dextrose)

گروه داروئی درمانی کربوهیدرات، جانشین مایعات  تأمین‌کنندة کالری

سولفات منیزم (magnesium sultate.7h2o)

گروه داروئی درمانی سولفات منیزیم ضدتشنج

سیپروفلو اسین (ciprofloxacin)

مکانیسم اثر دارو

واحد نیروگاه

حوضچة اول

حوضچه دوم

حوضچة سوم

حوضچة چهارم

حوضچة پنجم

رنگ لایه‌های ا ید آهن

شرایط آب تغذیه

بررسی خوردگی در قطعات و اجزا

را ارهای کنترل خوردگی

چیلرها

بازدارنده‌های نیترات

بازدارنده‌های کرومات

بازدارنده‌های مولیبدات

هواساز

رسوبزدائی و تمیزکاری

قلیاشوئی

اسیدشوئی

اسیدهای معدنی

اسیدکلریدریک (hcl)

اسیدفسفریک (phosphoric acid)

اسیدسولفوریک: (sulfuric acid)

اسیدهای آلی (organic acids)

اسید سیتریک (citric acid)

نحوة اجرای اسیدشوئی

کندکننده‌ها(inhibitors)

واحد تولید

واحد آب‌سازی

موارد استفاده آب دیونایزد

عمل relceif velve

عملیات احیاء رزین‌های آنیونی و کاتیونی

واحد تقطیر

نکات مربوط به واحد تقطیر

واحد ساخت محلول

واحد i.p.q.c

واحد فیلینگ

سیفیک

دستگاه کانتل

واحد اتوکلاو

مراحل استریل شدن

آماده واحد اتوکلاو

آبگیری

سیرکوله آب

آبگیری مجدد

عمل heating توسط بخار

استریل با فشار و دما

کولینگ

سرد با فشار و دما

تخلیة آب

تخلیة‌ هوا از داخل چمبر

ی ان هوای چمبر و هوای سالن

پایان سیکل

emergency

واحد بسته‌بندی

آشنائی با مواد اولیه و ساختار ترکیبات

مترونیدازول

سیپروفلو اسین

همودیالیز

گلایسین (اسید آمینواستیک)

مواد ژلاتینی

محلول قندی نمکی

رینگر تزریقی

محلول قندی

واحد آزمایشگاه شیمی

رسوبی

کمپل ومتری

اسید و باز

آمپرومتری (کارل فیشر)

نحوة انجام تست پارتیکل

آنالیز محلول دیالیز صفاقی

تعیین ph

تعیین مقدار سدیم

طرز کار با دستگاه فتومتر

تعیین مقدار کلسیم و منیزیم به روش دستگاهی

اندازه‌گیری میزان کلر در نمونه

طرز عمل دستگاه پتانسیومتر

انجام تست لاکتات برای محلول دیالیز صفاقی

تعیین مقدار د تروز در محلول دیالیز صفاقی

فهلینگ a

تعیین مقدار ۵ هیدرو ی متیل فورفورال

دستورالعمل آنالیز محلول مترونیدازول

آنالیز محلول سدیم بیکربنات

آنالیز محلول گلایسین

آنالیز محلول سدیم کلراید

آنالیز محلول قندی نمکی

تعیین مقدار ۵ هیدرو ی متیل فورفورال

تعیین مقدار د تروز

تعیین مقدار سدیم کلراید

آنالیز محلول هیپوکلریت سدیم

برای تعبین کلراید total

آنالیز محلول سیپروفلو اسین

تعین مقدار د تروز

تعیین مقدار سیپروفلو اسین

تهیة ‌فاز متحرک

محلول استاندارد

محلول رزولوشن

محلول نمونه

تنظیمات سیستم کروماتوگرافی hplc

فاز متحرک

محلول استاندارد

محلول نمونه

آنالیز محلول‌های منیزم سولفات

تعیین مقدار منیزیم سولفات

آنالیز محلول رینگر

واحد می ولوژی

کنترل می توسط این واحد

قبل از اتوکلاو

در حین اتوکلاو

بعد از اتوکلاو

واحد فارماکولوژی

منابع

 

 

مقدمه :

 

شرکت داروسازی ثامن .

 

شرکت داروسازی ثامن، در سال 63 به منظور تولید 12 میلیون انواع فرآورده های تزریقی در شهر مشهد، با عنوان شرکت سرم سازی ثامن، تاسیس شد و سپس به دلیل گسترش فعالیت شرکت و تولید تعدادی از انواع محلول های تزریقی، علاوه بر تولید انواع سرم به پیشنهاد شرکت ثامن و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اسفند ماه سال 79 به شرکت داروسازی ثامن تغییر نام یافت.

 

بر طبق مفاد اساس نامه شرکت داروسازی ثامن، ایجاد یا مشارکت در تاسیس کارخانه ها، به منظور تهیه و تولید محلول های تزریقی، دیالیز خونی و صفاقی، شست و شوی استریل و فرآورده های لیوفلیزه و غیرلیوفلیزه، تجهیزات دارویی و پزشکی و تولید مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی، قطعات یدکی مورد نیاز، فروش و صادرات محصولات کارخانه موضوع فعالیت اصلی این شرکت است.

 

تنوع محصولات شرکت داروسازی ثامن بالغ بر 62 نوع محصول است. تولید انواع فرآورده‌های دارویی و شست و شو در حجم 500 تا 5 هزار میلی لیتر، انواع داروها و آنتی بیوتیک های تزریقی، انواع آمپول و همچنین انواع محلول های همودیالیز و دیالیز صفاقی و انواع پپتیدهای نوترکیب با انواع بسته بندی شیشه ای و پلاستیکی، بطری و کیسه، با حجم های متفاوت از مهم ترین تولیدات این شرکت است. کلایسین، شست و شوی سه لیتری، یتری، مودیفاید ژلاتین، بوسرلین، دیالیز صفاقی، منیزیم سولفات 10 درصد، 20 درصد، 50 درصد در حجم 10 سی سی و سدیم کلراید 5 درصد، از جمله محصولات تولید شده انحصاری شرکت داروسازی ثامن است.

 

در سال گذشته، بزرگ زرینی در کارخانه درخشان شرکت داروسازی ثامن ورق خورد، به طوری که در بخش فرآورده های تزریقی، انواعی از آمپول منیزیوم سولفات 10 درصدی، 20 درصدی، 50 درصدی و 10 میلی لیتری تهیه شده است که اولین سری ساخت آن به آزمایشگاه کنترل وزارت بهداشت ارسال شده است.

 

همچنین تهیه محلول سدیم کلراید9/0 درصد شست و شوی دو لیتری، محلول همودیالیز اسیدی 920 میلی لیتری و نیز سدیم کلراید 5 درصد 50 میلی لیتری و سدیم کلراید 45/0 درصد 500 میلی لیتری که پروانه تولید آن صادر شده، در مرحله برنامه ریزی تولید شرکت داروسازی ثامن است.

 

از آن جایی که استراتژی شرکت داروسازی ثامن، بر پایه تولید محصولات جدید با ارزش افزوده قابل قبول و حفظ و توسعه بازار محصولات باری در داخل و خارج کشور، استوار شده ، تغییرات قابل توجهی در ترکیب و تعداد خطوط تولیدی صورت پذیرفته و با سرمایه گذاری جدید، سعی شده این مهم تحقق یابد. ب رتبه برتر در زمینه به سازی مصرف انرژی، دارنده لوح صنعت سبز و همچنین اخذ عنوان صادر کننده نمونه در سه سال متوالی در استان اسان رضوی، از جمله افتخارات شرکت داروسازی ثامن است.

 

مجموعه کارخانه شامل ساختمان هایی از جمله:آبسازی- ساخت آب مقطر- ساخت محلول- محلول پرکنی- استریلیزاسیون- بسته بندی- انبار مواد اولیه و محصولات و قرنطینه- آزمایشگاه های شیمی- فارماکولوژی و می ولوژی- واحد بیوتکنوژی و نیروگاه میباشد.

 

بررسی داروهای تولیدی شرکت داروسازی ثامن:

 

ـ بی‌کربنات سدیم (sodium bicarbonate):

 

گروه داروئی ـ درمانی: قلیائی‌کننده ـ قلیائی‌کنندة سیستمیک و اداری، بافر سیستمیک

 

موارد مصرف:

 

درمان اسیدوز متابولیک، احیاء سیستم قلبی ـ ریوی بعضی مسمومیت‌ها. افزایش phادراری، واکنش‌های همولیتیک اسهال شدید، افزایش جذب پتاسیم، درمان اسیدوز متابولیک شدید ناشی از علل مختلف (نظیر الیست قلبی، شوک) کتواسیدوز دیابتی، کاهش آب شدید.

 

مکانیسم اثر:

 

بی‌کربنات سدیم در بدن تبدیل به یون بیکربنات می‌شود و در اثر ترکیب با یون هیدروژن phخون را قلیائی می‌کند. دفع یون‌های بیکربنات از ادرار باعث قلیائی شدن phادرار می‌شود. این محلول توسط کلیه و بازجذب می‌شود و کمتر از 1% آن از راه دفع ادرار می‌شود و co2حاصل از بی‌کربنات از راه ریه دفع می‌گردد.

 

ـ کلرید پتاسیم (potossium chloride) :

 

گروه داروئی ـ درمانی:جانشین پتاسیم ـ اصلاح تعادل الکترولیت‌ها

 

مکانیسم اثر:

 

در درمان کاهش پتاسیم به کار می‌رود. همچنین یک جانشین الکترولیت است. پتاسیم کاتیون غالب درون سلولی است (تقریباً 160 ـ 150 میلی اکی‌والان در لیتر)

 

گرادیان پتاسیم درون سلولی به خارج سلولی برای هدایت پیام‌های عصبی در بافت‌های تخصصی نظیر قلب، مغز و عضلات اسکلت ضروری است.

 

ژلاتین: (gelatin modified)

 

گروه داروئی ـ درمانی ـ پلی‌پپتید و الکترولیت و افزایش‌دهندة حجم پلاسما.

 

 

 

 

 

مکانیسم اثر:

 

این فرآورده مثل د تران یک حجم‌دهندة پلاسماست و در شوک‌های ناشی از کاهش حجم خون بکار می‌رود.

 

ـ مترونیدازول (metronidazole):

 

گروه داروئی ـ درمانی:مشتق صناعی، ایمیدازول ـ ضدباکتری، ضد پروتوزآ

 

موارد مصرف:پیشگیری از عفونت قبل، حین و بعد از جراحی و کاهش عفونت در جراحی رودة بزرگ و شکم.

 

مکانیسم اثر: به نظر می‌رسد مترونیدازول برعلیه اکثر باکتری‌های بی‌هوازی اجباری و پروتوزآها مؤثر باشد. این دارو باید در داخل سلول تحت احیاء شیمیائی قرار گیرد تا فعال گردد. احیاء شیمیائی مختص متابولیسم بی‌هوازی می‌باشد و نهایتاً این دارو سبب مهار سنتز اسید نوکلئیک و مرگ سلول می‌شود.

 

ـ رینگر (ringer’s):

 

گروه داروئی ـ درمانی:محلول حاوی الکترولیت، جانشین مایع و الکترولیت‌ها.

 

موارد مصرف: به عنوان محلول همگن جهت جایگزین آب و املاح خصوصاً مواردی که پتاسیم بین سلولی هم کاهش یافته باشد و به منظور افزایش حجم داخل عروقی مصرف می‌شود.

 

ـ د تروز (dextrose):

 

گروه داروئی ـ درمانی:کربوهیدرات، جانشین مایعات ـ تأمین‌کنندة کالری.

 

موارد مصرف:

 

تأمین کالری موردنیاز بدن

 

کاهش فشار خون مغزی ـ نخاعی و ادم مغزی.

 

درمان علامتی کاهش قند خون حاد.

 

درمان کاهش قند خون شدید مخصوصاً پس از مصرف بیش از حد انسولین.

 

سولفات منیزم (magnesium sultate.7h2o)

 

گروه داروئی ـ درمانی: سولفات منیزیمـ ضدتشنج

 

موارد مصرف:نمک‌های منیزیم در درمان کمی منیزیم خون و حالات کمبود منیزیم به کار می‌رود. این دارو با مهار آزادسازی استیل کولین در محل اتصال عصب ـ عضله، انقباضاات عضلات مخطط را کاهش می‌دهد. نمک‌های منیزیم اساساً از طریق ادرار دفع می‌شوند. بیش از %90 مقداری که توسط کلیه‌ها ه می‌شود مجدداً بازجذب می‌شود.

 

منیزیم برای عملکرد بسیاری از آنزیم‌های مهم بدن از جمله آنزیم‌هائی که در انتقال گروه‌های فسفات و تولید atpنقش دارند و نیز جهت واکنش‌های فسفاتاز مختلف، در سنتز پروتئین واسیدهای نوکلئیک ضروری می‌باشد. همچنین در هدایت عضلانی فعالیت کانال‌های کلسیم، انتقال آهن، عملکرد هورمون پاراتیروئید معدنی شدن استخوان‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کند همچنین اثرات گشادکنندگی عروق سیستمیک و عروق کرونر و نیز اثرات ضدتشنج دارو به علت بلوک انتقال عصبی، عضلانی از طریق کاهش آزادسازی استیل کولین می‌باشد.

 

ـ سیپروفلو اسین (ciprofloxacin):

 

مکانیسم اثر دارو:

 

سیپروفلو اسین دارای اثر کشندگی روی بعضی باکتری‌های گرم‌منفی وگرم‌مثبت است و این اثر به دلیل اثر دارو از طریق مهار آنزیم‌های توپوایزومراز iiو iاست که آنزیم‌های ضروری جهت تکثیر باکتری‌ها هستند.

 

موارد مصرف: در هریک از عفونت‌های مجاری ادراری، عفونت‌های مجاری تحتانی تنفسی، عفونت باکتریال ریه، عفونت‌های بیمارستانی، عفونت‌های پوست، استخوان و مفصل، سینوزیت حاد، پروستاتیت‌ حاد باکتریائی و سیاه‌زخم تنفسی.


کامل گزارش کارآموزی شرکت داروسازی ثامن