گزارش کارآموزی دستگاه کمبینات

این فایل با فرمتword و آماده پرینت می باشد

فهرست مطالب

عنوان                                                                  صفحه

مقدمه.. 1

کمبینات چیست و تفاوت آن با دستگاه بذکار پنوماتیکی چه می باشد1

مشخصات فنی کمبینات مدل pe300. 2

نحوه کار قسمت موزع واحد کارنده .3و4

طرز کار دستگاه.... 5

اطلاعات فنی دستگاه سیک لر.. 6

اجزاء سیکلو تیلر. 7

تیغه سیک لرو غلتک..8

گاردان و کلاچ... 9

علائم خطر.. 10

مثلث اتصال سریع...... 11       

قسمت کارنده..12و13

قسمت پوشاننده. 14

کالیبراسیون دستگاه. 15

ج . 16

تبات کمبینات و تراکتور در حال حمل و نقل 17

سوار دستگاه . 18

 

مقررات ایمنی  و احتراز از خطر و وارانتی... 19

مقدمه :

ان کشاورزی و گیاه شناسان و خاک شناسها عموماً بر این موضوع توافق دارند که برای اطمینان از ب حداکثر درآمد، معمولاً در عملیات کشاورزی افراط می شود. به نحوی که در بعضی موارد فشردگی خاک به دلیل تکرار حرکت تراکتور و ابزارها در مجموعة عملیات ثانوی خاکورزی ممکن است عملاً اثر عملیات اولیه یا شخم را خنثی کند. اختراع ماشینهایی که عملیات آماده سازی و کاشت را همزمان انجام بدهند از سالها قبل مورد توجه قرار گرفته اند.

کل انرژی مورد نیاز و پیچیدگی و قیمت گران و مسائل جنبی دیگر استفاده از این وسایل را محدود کرده است.

مزایای این دستگاه عبارتند از :

1-     کاهش انرژی مکانیکی و کار مورد نیاز .

2-     صرفه جویی در وقت و انرژی و هزینه.

3-     به حداقل رساندن تعداد دفعات وارد شدن به زمین.

4-     دستی به میزان معینی نرمی، پوکی، اختلاط و تثبیت دوباره خاک.

این ماشین ها در کنار مزایایشان دارای عیب هایی نیز هستند که عبارتند از عدم هماهنگی شرایطی از خاک (برای مثال درصد رطوبت) و با کاربرد بهینة هریک از ابزارهای جزء شرایط خاک برای کاربرد ماشین مرکب در مقایسه با یک ماشین ساده حوزه محدودترین خواهد داشت از سوی دیگر ماشین مرکب نسبت به انواع ساده پیچیده تر و گرانتر و کاربرد آن محتاج تراکتورهای قویتر و افراد ماهرتر است.

دستگاه کمبینات :

دستگاه کمبینات امکان کلوخ د کنی و بستر ساز بذور و کاشت بذر را در یک مرحله برای مزرعه ای که قبلاً فقط یک شخم خورده باشد و کلیه عملیات خاکورزی ثانویه (چندین دیسک –غلتک) را انجام می دهد. این دستگاه بصورت همزمان عملیات خاکورزی تسطیح و کاشت بذر را با کیفیتی فوق العاده انجام می دهد.

مزایای این دستگاه عبارتند از : صرفه جویی در زمان و هزینه، راندمان بالا، جلوگیری از هدر رفتن بذر، افزایش چشمگیر در میزان محصول سبز شده و جلوگیری از فشردن خاک.

تفاوت بذر کار پنوماتیکی با کمبینات :

1-  بذرکار پنوماتیکی در واحد خاکورزی خود از یک کلتیوارتور استفاده می کند ولی در کمبینات از یک دستگاه سیکلو تیلر برای عمل آوری استفاده می شود.

2-  بذر کار پنوماتیکی را در زمین هایی که خاک نرم و دیسک خورده است استفاده می کنند و کلتیواتور در آن نقش شیار باز کن را ایفا می کند اما در کمبینات بعد از شخم می توان همزمان خاک را نرم و آماده برای کشت کرد.

ثبات کمبینات و تراکتور در حال حمل و نقل :در ح حمل و نقل تراکتور و کمبینات بصورت یکپارچه جابجا می شود. البته راندن تراکتور در چنین ح ی مشکلاتی دارد از جمله بلند شدن جلو یا ب وات جانبی تراکتور برای حفظ تعادل باید در جلوی تراکتور وزنه نسب کرد تا وزن وارد به ا ل ها جلو و عقب متعادل گردند.

در بعضی از مدل های کمبینات مخزن بذر در جلوی تراکتور قرار می گیرد: به دلیل سنگینی کمبینات که امکان بلند شدن چرخهای جلو را دارد و توان زیادی برای بلند آن نیاز است در بعضی از انواع کمبینات مخزن بذر را در جلوی تراکتور قرار می دهند که با چرخ زمین گرد موزع بذر را به گردش در می آورند و با نیروی تراکتور از قسمت جلو فن این دستگاه به کار افتاده و بذرها را به قسمت کارنده منتقل می کند

طرز کار دستگاه کمبینات:

 

این دستگاه با گرفتن نیرو از ptoتراکتور کار می کند. نیرو از ptoبه وسیله گاردان به سیک لر منتقل می شود به این ترتیب رتیواتور به کار می افتد و خاک را نرم می کند و بعد از آن غلتک خاک را تثبیت و کمی فشرده می کند، به سر دیگر گیرب پولی تسمه وصل شده که نیرو را به فن دمنده منتقل کده و باد تولید می کند. موزع که نیروی خود را از چرخ زمینگرد می گیرد دانه ها را از مخزن گرفته و با باد مختلط می کند، دانه ها به صورت تصادفی وارد لوله های سقوط شده و به کارنده ها منتقل می شود و کاشته می شود وپوشاننده روی آنها را می پوشاند.

دستگاه کمبینات مورد نظر به طور کلی از دو قسمت کارنده و خاکورز تهیه شده است. که ابتدا به شرح قسمت اول (خاکورز) و سپس قسمت دوم یعنی کارنده می پردازیم.

قسمت خاکورز و تهیه بستر مناسب از یک سیک لر به همراه غلتک تشکیل شده است و دارای 12 رتیواتور و 24 تیغه می باشد و قسمت کارنده بذر را از موزع دانه گرفته و عمق مناسب در زمین کشت می کند و دارای شیار بازکن های بشقای و پوشاننده فنری می باشد. اکنون بیشتر در مورد این دو قسمت بدانیم :

اطلاعات فنی دستگاه سیکلو تیلر مدل dm-300

1-غلتک با وزن 500 کیلوگرم سنگین ترین قطعه می باشد 2- عرض کار 300  سانتی متر 3- عرض دستگاه cm345

2-   تعداد تیغه ها 24 عدد 5- عمق کار cm29 6- وزن دستگاه 1240 کیلوگرم 7- حداکثر وزن kg3200

 

8- در ج های روبرو سرعتهای مختلف تیغه ها را با دور موتور و چرخ دنده های مختلف در دو ح استاندارد و اختیاری نشان داده شده است.

 

 

کامل گزارش کارآموزی دستگاه کمبینات