این کت !!! است که در برنامه 104 کتاب فرهنگ در تاریخ 1393/6/8 پخش شده است.

معرفی کتاب توسط: بنفشه محمودی

 «رشته ای تافته از اعصاب !!!

و قلبی !!! ، در جهانی ددمنش

که آن را توفان می‏پوشاند: این تو هستی.

درد، همچون خوشه در برابر داس

تو را درو می‏کند.

آرزو داشتی

درختی می‏بودی با پوستی ستبر

که نگاهبانت باشد

و هیچ‏ !!! نتواند بر او زخم زند

مگر عاشقی

که در میان قلبی تیرخورده

حرف اول نام خودش و دلدارش را

بر آن بکَنَد.

آرزو داشتی کرگدن می‏بودی یا فیل

با پوستی ستبر

حتا آرزو می‏کردی چون من جغدی باشی

جغدی که می‏داند

چگونه دشمنانش را بترساند

درحالی‏که خودش بیشتر از آن‏ها می‏هراسد

آرزو می‏کردی... آرزو می‏کردی

اما اگر تو چیزی جز خودت بودی

شاعر نمی‏بودی!»

اون‏چه شنیدید، قطعه شعر «جغدی یاور شاعر» از مجموعه شعر « !!! با جغد» سروده غادة السمان بانوی شاعر !!! ‏ای بود.

شناسنامه کتاب
نام کتاب !!! با جغد
نام نویسنده غادة السمان
نام مترجم عبدالحسین فرزاد
ناشر چشمه
سال نشر 1389