خبرگزاری فارس: گلایه فرهنگیان از نحوه پرداخت حقوق و !!! د شدن ارزشی به نام «معلمی»

خبر24:فرهنگیان بارها از تفاوت دریافتی خود با سایر کارمندان !!! ت گلایه !!! د و نسبت به نظام پرداختی خود معترض بودند اما این گلایه متفاوت‌تر است؛ امروز فرهنگیان از چیز دیگری حرف می‌زنند و آن، !!! د شدن ارزش و حرمتی به نام «معلمی‌» است.