ادامه: خلاقیت تصویری رو مه «شهروند» در روایت زندگی «آیت‌الله هاشمی»