%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c+%d8%a7%d8%b2+%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85%db%8c+%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86+%d8%ac%d9%84%d9%88%d9%87+%d9%87%d8
تهران- ایرنا- فرهنگ و ارشاد ی در پیامی به مناسبت سی و دومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر،موسیقی را از مردمی ترین جلوه های ذوق، خلاقیت و شه اهالی این گستره برشمرد. ادامه: موسیقی از مردمی ترین جلوه های ذوق، خلاقیت و شه است