رو مه «شهروند» صفحه آ شماره روز چهارشنبه ٢٢ دی را با تغییراتی در فرم همیشگی به روایتی تصویری از زندگی #هاشمی» اختصاص داده است. ادامه: خلاقیت تصویری رو مه «شهروند» در روایت زندگی «آیت‌الله هاشمی»