%d8%b1%d8%a7%d8%b2+%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa+%d8%af%d8%b1+%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f
‌همه ما ذاتا افراد خلاقی هستیم، فقط کافی است به کودکان هنگام بازی دقت کنیم که چه چیزهایی نقاشی می‌کشند و یا هنگامی که سعی در ساختن وسایل جدید از اسباب‌بازی‌های کوچک و قدیمی دارند. آنها هنوز به روزمره‌گی‌های زندگی متصل نشده‌اند و حس را فارغ از قوانین زندگی تجربه می‌کنند و این دلیل اصلی خلاق بودن آنهاست. ادامه: راز خلاقیت در چیست؟