بیانات در دیدار فرماندهان !!! پاسداران انقلاب !!! ى

انقلاب، انقلاب !!! ی است. عدّه‌ای اصرار دارند که بگویند «انقلاب ۵۷»؛ اسم !!! را نمیخواهند بیاورند، از اسم !!! میترسند، از اسم انقلاب !!! ی میترسند. !!! ، پایه و مایه و همه‌ی محتوای انقلاب ما است؛ البتّه !!! ما !!! ناب است، !!! وابسته‌ی به تفکّرات انحرافی و غلط و عوامانه و ابلهانه‌ی افرادی مثل تکفیری‌ها نیست؛ !!! مبتنی بر عقل و نقل - !!! عاقلانه- !!! متّکی به قرآن، !!! متّکی به معارف نبوی و معارف اهل بیت (علیهم‌السّلام)، با تفکّرات روشن، با منطق قوی و روشن، یک چنین !!! ی است. این است !!! ؛ !!! ِ قابل دفاع در همه‌ی محافل کاملاً به‌روز عالَم.94/6/25