گزارش باستان‌شناسان اعزامی به همراه هیأت چهارمین فصل بررسی، شناسایی و کاوش در استان دهوک کردستان عراق حاکی از وجود حجم وسیعی از آثار معرف فرهنگ دوران هخا !!! و ساسانی در منطقه است.

 
به گزارش ایلنا، یوسف فلاحیان باستان‌شناس و عضو هیأت چهارمین فصل بررسی، شناسایی و کاوش در استان دهوک کردستان عراق با بیان این مطلب گفت: آثار این دوره‌ها بعد از آثار