مشکلات امور ثابتی در عالم هستند و ذهنِ ما نسبت به آنها متغیر .

  • در حقیقت همه‌چیز به درون ما بستگی دارد . بجای آنکه از مشکلات پدید آمده شاکی باشیم باید مشکلات زندگی را همچون واقعیتی انکارناپذیر بپذیریم و برای حلشان از ایده‌ها و افکار متغیّرمان مدد جوییم .

ثابت و متغیّر | ئاکام کامرانی

برچسب ها : ثابت و متغیّر - مشکلات