چرا ما هرچه بزرگتر می‌شویم در مقابل رفتار دیگران محتاطانه‌تر رفتار می‌کنیم ؛

  • چونکه به ما ثابت می‌شود زمان می‌تواند هر !!! ی را مورد چالش و تغییر قرار دهد . اغلب آدمیان هرکدام نرخ‌هایی نامشخص دارند . هرکدام از ما بدلیل نبودِ کمال ، در وجودمان نقاط ضعفی برای پشت !!! به آنچه بوده‌ایم داریم .
  • بستگی به شرایطی دارد که ما و دیگران در آن زیست می‌کنیم . گاها گله‌مند برخی رفتارهای دیگران می‌شویم ، اما ما هرگز نمی‌توانیم جز وضعیت خودمان وضعیت !!! دیگری را واقعا درک کنیم .

ثبات و تغییر | ئاکام کامرانی

برچسب ها : ثبات و متغیّر - دیگران