نشست کتابخوانی چیست؟

این نشست بدین معناست که ما تجربیات مطالعه خود را به دیگران هم انتقال دهیم یاد بدیم...هر !!! ی در طول زندگی خود  مطمئنا با چند کتاب سر و کار داره و در بین این کتابها میبینی یه کتاب و یا چندین کتاب اگه اهل مطالعه باشید نظر شما رو به خودش جلب میکنه و دوست دارید اینو در اختیار اطرافیان و دوستان خود قرار دهید و یا حداقل خلاصه و چکیده کتاب مورد نظر رو برای طرف مقابل توضیح دهید...