!!! فلاحت گفت:برای دریافت نمونه سوالات بیشترواشنایی باروش حل

 

مسایل ریاضی2(حل انتگرال ها)به وبلاگ همکلاسی ایشان مراجعه کرده

 

وفایل موردنظرتان را !!! کنید(مثلا گفته شده حل انتگرال های دوگانه

رو !!! کنیم اسم فایل هستش

integral-2-mathematic87. !!! دقیقا همون سوالاتی که !!! سرکلاس حل !!! توی جزوه هم هست).

 

اینجاکلیک کنید