محله چینی‌ها یکی از جاهای دیدنی در سنگاپور می باشد که دارای قدمت طولانی می باشد و بیشترین افرادی ک در این محله زندگی می کنند،چینی ها می باشند و دارای ساختمان‌های قدیمی با معماری چینی و بازارهایی با اجناس ارزان قیمت می باشد.