برگرفته از رو !!! مه «آیندگان» - ۱۲ اسفند ۱۳۵۵

متن کامل گفت‌وگو با تلویزیون کانادا

علیاحضرتا، سخت‌ترین منتقدان ایران، !!! ت ایران را به سختگیری‌های شدید متهم کرده‌اند، عقیده علیاحضرت درباره این منتقدان چیست؟

باید بگویم که اگر به این انتقاد‌ها و حملاتی که در گذشته به ما شده پاسخ نداده‌ایم مقصریم و البته علت این بوده است که این حملات در خارج از ایران صورت می‌گرفت. ما به خود می‌گفتیم که در داخل کشورمان در !!! شه و تلاش در جهت پیشرفت و تعالی کشورمان هستیم و کاری نداریم که مطبوعات خارجی مطالبی علیه کشورمان درج می‌کنند. شاید آنان دلایل زیادی برای انتقاد از ایران داشته باشند ولی متاسفانه این مشکل از هیچ شروع و مانند گلوله برفی بزرگ شد، بزرگ شد و به صورت یک کوه درآمد.

از رو !!! مه‌ای به یک رو !!! مه و از کشوری به کشور دیگر سرایت یافت، گناه به وجود آمدن این مشکل به گردن ماست چون از ابتدا به مندرجات این رو !!! مه‌ها علیه ایران و انتقادهای برخی سازمان‌ها وقعی نگذاشته‌ایم.

عقیده من این است که ما می‌بایست از‌‌ همان آغاز از خود دفاع می‌کردیم و به انتقادهای نابجا پاسخ می‌گفتیم و حقایق را ابراز می‌داشتیم. این حملات علیه ایران مایه تاسف است، زیرا....