درس مبانی ریاضیات رو میشه "الفبای فهم ریاضیات" تلقی کرد که یکی از مهمترین مباحث این درس مبحث منطق ریاضیه.

منطق ریاضی شامل موضوعاتی مثه منطق گزاره ها ، سورها و  ... میشه.
تو کتب درسی نظام قدیم این مباحث تحت عنوان درسی به نام "ریاضیات جدید" به دانش آموزان سال چهارم رشته ریاضی و فیزیک عرضه میشد.
متاسفانه تو دهه های اخیر این سرفصل از کتاب های دبیرستان حذف شده و به چارت درسی بعضی از رشته های علوم پایه مثه رشته ریاضی و علوم کامپیوتر انتقال داده شده بود.
یاد گرفتن منطق ریاضی همونطور که از اسمش پیداست کمک بسزایی در فهم روند اثبات ها و کلا قویتر شدن ذهن ریاضی دانش آموزان میکنه طوری که یادگرفتن ریاضیات لذت بخش تر میشه.☺️☺️
امیدواریم بازگشت این سرفصل به کتاب آمار و احتمال سال یازدهم رشته ریاضی حتمی بشه.