قلـــب منه :)

جنــس خوبی داره نه؟

اخه ادما لیاقت عشق و محبت ندارن که:|

اینجوری باشم بهترع:؟

 

مامانمم صد دفعه گفتی انقد بی عاطفه نباش

اخه به کی رفتی؟

اما من عوض نمیشم

 

حتی در ظاهر هم که شده

اینجوری شیک تره

هه

{قلب سنگی بازم هس؟}