معرفی کتاب

اولین بار درسال ۱۳۷۴ این کتاب راخواندم این کتاب سواد ودانش مرادرباب مطالعه دقیق تر آثار ادبی بویژه شعر بسیاربالا برد.

وباعث علاقمندی بیشترم به نقد ادبی شد.

امروز دوباره وبرای چندمین بار درحال مطالعه آن هستم .

حالا که فضای مجازی امکان اطلاع رسانی رابسیاربالا برده به دوستانی که به ادبیات بخصوص شعر علاقه دارند این کتاب راپیشنهاد می کنم.

موسیقی شعر

تالیف : !!! محمدرضا شفیعی کدکنی