!!! خوش ساخت و نفسگیر « ابد و یک روز» انگار مو به مو از روی تعریف یک نوع از خانواده با عنوان dysfunctional family تهیه شده است.

نویسنده و کارگردان سعید روستایی در این !!! ، شش ویژگی اساسی فرزندان خانواده از هم گسیخته را به تصویر کشیده است.

1 – فرزند موفق  the good child

خانواده های که با مشکل فقدان یکی از والدین، فقر، اعتیاد، مشکلات روانی، حسادت و سواستفاده اعضای فامیل از همدیگر در رنج هستند حتما از درون شان یک فرزند بسیار موفق بیرون می آید که معمولا در بیرون از خانواده، جلوه خاصی از خود بروز می دهد. در این !!! ، پسر کوچک خانواده شاگرد اول است و قرار است به مدرسه تیزهوشان فرستاده شود.

2 – فرزند بد bad egg

برادر معتاد این !!! تبدیل به کیسه بو !!! مشکلات اعضای خانواده می شود و همه، برای فرار از مسئولیت خودشان در زندگی، او را دلیل اصلی بدبختی ها می دانند. در پایان !!! ، او برای اجرای بی سر و صدای ازدواج یکی از اعضای خانواده، به کمپ ترک اعتیاد برگردانده می شود.

3 – فرزند مسئول  the caretaker

از خصوصیات فرزندان خانواده های دیسفانکشنال این است که شبکه منظمی از اخلاق و رفتار نظیر دروغگویی، فرصت طلبی و سو استفاده از موقعیت دیگران را از خود بروز می دهند. با این وجود، برادر بزرگ در این !!! با همه نقشه های که در سر می پروراند نقش پدر خانواده را نیز بر عهده دارد. او مغازه را می چرخاند و مسئولیت امور مادی خانواده را بر دوش گرفته است.

4 – فرزند در حاشیه   the lost child or p !!! ive kid

خانواده غرق شده در مشکلات، تصمیمات احساسی و معمولا غلط می گیرند. بخشی از اعضای خانواده در این !!! نپر زیاد جدی گرفته نمی شوند. دو خواهر بزرگتر خانواده با ازدواج و طلاق نامناسب شان، نقش فرزندان در حاشیه را ایفا می کنند.

هر بار هم که می خواهند به عنوان یک عضو خانواده عرض اندام کنند بلافاصله به خاطر اعمال و سرنوشتی که نصیب خود ساخته اند مورد تمس !!! و بی اعتنایی بقیه قرار می گیرند.

نکته مهم در تعریف خانواده از هم گسیخته این است که اعضای آن مدام در حال تحقیر و توهین و حذف عاطفی و حتی فیزیکی همدیگر هستند.

5 – فرزند دلقک  the family clown

یک نکته اساسی در باره انگیزه رفتار افراد خانواده پریشان و مشکل دار این است که  اعضای آن، ویژگی هایی که از خود بروز می دهند چه فرزند بسیار درس خوان خانواده باشند یا معتاد، اعمال شان در حقیقت، واکنش هایی است برای گریز از مخمصه ایی که زندگی در خانواده پریشان، ایجاد کرده است.

دختر به نظر لوس و همیشه طلبکار خانواده که از قضا خیلی رند و باهوش هم هست با شغلی که انتخاب کرده و مزه پراکنی هایی که می کند مثلا در صحنه درد  کشیدن مادر، به ح !!! طنز مقداری تریاک برای رفع سردرد خودش هم طلب می کند. متاسفانه !!! نامه و کارگزدان به درستی قادر به خلق شخصیت قوی برای نقش دلقک نبوده است.  !!! تلخ، با دیالوگ های غمگین و حوادث ناگوار، نیاز به یک دلقک بامزه تر داشت که گاهی تلطیف کننده حس شدیدا غمگین آن باشد.

6 – فرزند کنترل کننده the mastermind

در این !!! البته با دو کنترل کننده مواجه هستیم. برادر بزرگ در این !!! با نقشه هایش سودجویانه و  قدرت طلبانه اش، همراه می شود با احساس کنترل خواهری که قرار است به عقد یک افغان در بیاید. خواهری که از طریق ازخودگذشتگی بیش از حد، امیدوار است به پریشانی و از هم گسیختگی خانواده پایان دهد.