این سبک در زمان ظهور حکومت های کوچک در داخل ایران شکوفا شد . شهر ری محل ظهور این سبک و آبادترین شهر موجود در میان کشور های !!! ی بود و به عنوان ( عروس !!! ای !!! ی ) خوانده می شد . در این دوره بناها با کاربری های گوناگون ساخنه شد , مانند : مقابر , کاروانسراها , رباط ها , مساجد , میل و منارها و ...

* ویژگی معماری سبک رازی :

* کاروانسراها و یا رباط : مکان های بین راهی که محل استراحت کاروانیان بود تا از گزند راه !!! ن در امان باشند .

* احداث میل ها و منارها : نماد های شهری بودند که کاروان در طول مسیر راه را گم نکنند , المان شهری بودند که معمولا" قبر احداث کننده منار در کنار آن قرار داشت .

* احداث آرامگاههای برجی : مقابر برجی شکل که شکل پلان آنها 4 گوشه و 5 و 8 گوشی و دایره ای می باشد .

* تبدیل مساجد شبستانی به 4 ایوانی

* تحول در سازه :

1) استفاده از طاق ها و گنبد های تیر دار
2) احداث انواع گنبد دو پوسته
3) احداث گنبد رک
4) ابداع انواع گوشه سازی

* تحول در تزئینات :

1) استفاده از آجر پیش بر : آجرهایی که به فرم دلخواه ساخته شده و بعد در داخل کوره پخته می شود .

2) استفاده از انواع کاشیکاری

الف ) کاشی کاری نگینی : استفاده محدود از کاشی در میان ردیف های آجر
 ب  ) کاشی کاری معقلی : گره سازی در هم کاشی و آجر

3) استفاده از گچ تراشی ( رنگ + گچ ) : ایجاد سطح و بعد قرار دادن الگو و برش زدن از سطح

* انواع گچ بری :

1) شیر شکری  : برجستگی طرح از سطح زمینه کم است .
2)   برجسته    : برجستگی طرح از سطح زمینه متوسط است .
3)   برهشته    : برجستگی طرح از سطح زمینه زیاد است .
4)      زبره       : برجستگی طرح از سطح زمینه ی زیاد و بدون سایدگی گوشه ها .
* معرفی آثار و بناهای به جای مانده از سبک رازی :

1) مسجد جامع اصفهان : در دوره ی صفویان

           

 

این مقاله که مطمعنم خیلی به دردتون میخوره رو از ادامه مطلب میتونید مطالعه کنید ...

 

 

جهت عضویت در سایت کلیک کنید