مشاور عالی فرماندهی کل قوا گفت: استراتژی !!! یی‌ها در منطقه غرب آسیا، به ش !!! ت منجر شده است.

سرلشکر پاسدار سید یحیی رحیم صفوی درباره پیروزی‌های !!! !!! در حلب عنوان داشت: به عقیده من، ماجرای !!! و عراق، یک تقابل راهبردی بین قدرت‌های بزرگ جهانی بود که یک طرف آن، !!! یی‌ها و متحدین آن‌ها از جمله رژیم صهیونیستی، ترکیه، عربستان، قطر و اردن بودند و در طرف دیگر، ایران، روسیه، !!! و حزب‌الله لبنان قرار دارند.