سخنران : حجت ال !!! والمسلمین عباس دوست

** شب ولادت حضرت اباالفضل(ع)**

مولودی خوانی : برادر سجاد زین العابدین پور

مورخ:21اردیبهشت95

 

سخنرانی: حجت ال !!!  عباس دوست

شعرخوانی: برادر سجاد زین العابدین پور

سرود: برادر سجاد زین العابدین پور

شور: برادر سجاد زین العابدین پور

 

کانال تلگرام هیئت: https://telegram.me/mohebban_313