پرسش: در گرمای بسیار زیاد ماه رمضان، احساس !!! که از شدت عطش در خطر هستم. در این شرایط چه باید !!! م؟

 

پاسخ: تنها به اندازه ای آب بخور تا خطر رفع شود (فقط در حد رفع خطر، نه سیراب شدن).

اگرچه تمام مراجع (به جز دونفر؛ علامه در کتاب منتهی و صاحب کتاب غایة المرام) فرموده اند قضای آن روز باید گرفته شود، اما از نظر من قضای آن لازم نیست.