نتیجه تصویری برای مرگ

 

 

 

 

نتیجه تصویری برای ز !!! له بم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 نتیجه تصویری برای متن برای تولد خودم

چون دو این دو روز که برام مهم هستن به خاطر عهدم  نمیام اینجا گفتم همین الان بنویسم

اولیش 9/24  که تولدمه خب تو هفته گذشته اوایل هفته بود داشتم با خدا حرف میزدم

گفتم خدایا احساس میکنم هیچ سالی هدیه ازت نگرفتم شاید گرفتم یادم نیست

اما امسال دوست دارم هدیه بهم بدی  که داد این هدیه رو نوشتم که یادم نره

قبول دارم خیلی خوبی در حقم کرده خدا اما من نمیبینم اما من میخوام ببینم

 هزاران بار شکرت خدای من شکر.

دومیش10/5 هر سال به یادم هست یک حادثه دل !!! اش

که خیلی از ادما مردن بر اثر ز !!! له

ز !!! له بم

یکی همه خانواده زنده مونده بود فقط مادر خانواده مرد.

یکی بچه موند

یکی مادر موند

یکی همه مردن مادر پدر فرزند توی خواب

خدا رحمتشون کنه

گور دست جمعی

مرگ خبر نمیکنه

شاید همون روزی که تولد منه اتفاقی بیفته و من بمیرم

مرگ خیلی نزدیک تر از اون چیزی که فکر میکنیم