ین متن خیلی عالیه توصیه می کنم حتما بخونید
حتی اگه وقت ندارید نگهش دارید تو یه فرصت مناسب بخونید

یک قانون فیزیکی میگه که:
هر ذره در حال ساطع !!! مدام انرژی از خود است.
گاهی به شخصی زنگ می زنیم و میگه:
- "چه خوب شد زنگ زدی!"
- " داشتم بهت زنگ می زدم!"
- "داشتم بهت فکر می !!! !"
- "حلال زاده!"
- "دل به دل راه دارد!"